Voor de hand Het is tijd dat de hand weer gebruikt wordt waarvoor hij bedoeld is... een aanraking of een gebaar. Kortom, écht contact maken. Het concept ‘Voor de hand’ is een 99% offline handbeweging voor studenten. Het is een handvest vóór de hand met als doel meer handgemeenschap. Het is een campagne van SIRE i.s.m. het onderwijs, bedrijfsleven en de overheid. Academie Artemis | Hugo Loomeyer